Obchodní podmínky

O firmě » Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webových stránkách www.svetbalonku.cz a www.smartballoons.cz, jehož provozovatelem je společnost Smart Balloons s.r.o., IČ 28261551, DIČ CZ28261551 se sídlem v Brně, Karolíny Světlé 941/48, PSČ 628 00.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím formuláře na stránkách Smart Balloons s. r. o., telefonické objednávky a objednávky podané elektronickou (e-mail) či písemnou formou jsou považovány za závazné.
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Je-li dodací adresa odlišná od fakturační, je nutno uvést obě adresy.
 • Při nákupu zboží firmou je nutno uvést k fakturační adrese identifikační číslo firmy a daňové identifikační číslo u plátců DPH.

3. Způsob platby a doprava

Nafukovací balónky jsou pro účely dopravy zabaleny do igelitového sáčku a dále do papírové krabice. Zákazník je vždy před převzetím zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Při jakémkoliv poškození zboží vzniklém při přepravě je nutno bezodkladně sepsat reklamační protokol s přepravní společností.

Zboží je dodáváno dle Vašeho výběru balíkovou službou Geis Parcel nebo Českou poštou a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce. Dále je možnost osobního odběru zboží na naší pobočce v Brně-Zábrdovicích, Zábrdovická 827/10 (areál Hlubna ve dvoře). Poštovné a balné neúčtujeme při nákupu za více než 2.400,-Kč.

 • Cena platby dobírkou je 36,-Kč.
 • Cena platby zálohovou fakturou nebo při osobním odběru na pobočce Zábrdovická 827/10, Brno je zdarma.
 • Cena balného a poštovného při zvolení přepravy Geis Parcel je 83,- Kč.
 • Cena balného a poštovného při zvolení přepravy Česká pošta je 95,- Kč.
 • Cena balného a poštovného s dobírkou na Slovensko je 278,30 Kč.

Doručení

Zboží Vám doručí společnost Geis Parcel – informace, všeobecné podmínky a sledování zásilek na www.baliky.cz

Zboží Vám doručí Česká pošta – informace, všeobecné podmínky a sledování zásilek na www.ceskaposta.cz

4. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Daňový doklad je vždy součástí zásilky.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho prodejní cena, nebo není dlouhodobě skladem. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.)
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem nebo finanční zálohu u atypického zboží nebo zboží na objednávku, které je např. zadávané k výrobě. Tato záloha nebo platba je nevratná.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

5. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno a telefonní číslo – dodací adresa je platná pouze zadaná v objednávce, nelze adresu měnit např. podle hodiny doručení.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu:
 • v případě opětovného zaslání zásilky po jejím včasném nepřevzetí jsou kupujícím hrazeny prodávajícímu náklady spojené s odesláním objednávky v plné výši (poštovné).
 • v případě nepřevzetí objednávky – zásilky na dobírku nebo objednávky s doručením rozvozem je stanoveno penále 300,-Kč na úhradu nutných nákladů, které prodávajícímu vznikly neodebráním objednávky, splatné do 14-ti kalendářních dnů od vrácení zásilky.
 • v případě nepřevzetí objednávky zboží – zakázkové výroby potisku nebo dekorace, které je zadáno k výrobě, je kupujícím hrazena prodávajícímu plná cena zboží.
 • u tohoto zboží Vás kontaktujeme předem telefonicky nebo e-mailem pro potvrzení doby dodání a potvrzení objednávky s uvedením této skutečnosti, nebo požadavkem platby či zálohy předem.
 • lhůta pro převzetí objednávky – zásilky Českou poštou je 7 kalendářních dnů od doručení na dodací poštu včetně
 • Kupující je povinen si zásilku prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen odmítnout převzetí zásilky a neprodleně informovat prodávajícího o těchto závadách písemně, e-mailem nebo telefonicky. V oznámení musí být přesný popis závady a opis (kopie) reklamačního protokolu.

6. Storno objednávky

Kupující má možnost objednávku zrušit kdykoli až do převzetí zboží. Prodávající má možnost zrušit objednávku pokud kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, nedodrží podmínky objednávky, jestliže zboží se již nevyrábí či nedodává, či pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

7. Vrácení zboží

Kupující má právo dle paragrafu 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez nutnosti uvádění důvodu takového odstoupení pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě takovéhoto odstoupení se postupuje následovně:

 • Doručíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně prodejního dokladu, záručního listu, českého návodu a veškerého dodaného příslušenství ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží na adresu : Smart Balloons s. r. o., Zábrdovická 827/10, 615 00, Brno.
 • Při zaslání zboží je rozhodující datum odeslání. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude dobírka převzata.
 • Zboží vraťte nejlépe v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Pokud je obal součástí výrobku nebo charakter výrobku požaduje zachovat obalový materiál např. skupinové balení balónků, je obal požadován při vrácení zboží v nedotčené podobě.
 • Peníze Vám vrátíme nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena, podle par. 458 odst. 1 občanského zákoníku bude odečtena od vrácené částky za zboží částka, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku.

8. Odpovědnost za vady

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Adresa pro uplatnění reklamací je: Smart Balloons s. r. o., Zábrdovická 827/10, 615 00, Brno.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

E-SHOP Váš nákupní košík je prázdný.

Nafukovací balónky nabízíme ve více než 60 barvách!

Zasíláme po celé ČR i na Slovensko.

Kontakty

SMART BALLOONS s.r.o.

Zábrdovická 827/10
615 00 Brno – Židenice

Otevírací doba: po-pá 8-16:00
Těšíme se na Vaši návštěvu!

tel.: +420 725 511 636
email: info@smartballoons.cz

www.svetbalonku.cz
www.smartballoons.cz